AD Teretni transport "Bor" Bor

 

Home

DOBRODOŠLI

na sajt Akcionarskog društva Teretni transport “Bor” Bor.

                 Osnovna delatnost AD Teretni transport “Bor” je prevoz robe u drumskom saobraćaju, a pored toga pruža i usluge u servisiranju i opravci vozila i agregata.

                 Pozivamo Vas da napravite kratak obilazak sajta da bi ste se bolje upoznali sa :

· AD Teretni transport “Bor” iz Bora,

· uslugama koje Društvo pruža, 

· mogućnosti kontakta sa predstavnicima Društva, i

· vestima o  bitnim događajima u Društvu,

sve u nadi da će te biti  korisnici naših usluga.

D I R E K T O R                          

Petalinkar Zvonko, dipl.inž.saobraćaja

Nade Dimić 99

19210 Bor

Srbija

To contact us:

Phone:

- direktor :          030 / 431-866

- komercijala :     030 /434-880

- centrala :         030/ 434-058;

Fax:                    030/431-777

E-mail:                adteretnitransport@open.telekom.rs

 


like nasz ny